Home page > Určení praporu

Určení praporu

72. mechanizovaný prapor

Je vševojskový mechanizovaný prapor a je útvarem 7. mechanizované brigády se stálou organizací. Je určen k vedení pozemní bojové činnosti palbou a pohybem v sestavě mechanizované brigády. Vyznačuje se velkou palebnou silou, manévrovostí a odolností. Může se rychle přesunovat do stanovených prostorů, bránit zaujaté čáry a prostory a vést vysoce odolnou, pružnou a aktivní obranu i rozhodný útok. Jeho bojová činnost se uskutečňuje v nepřetržité součinnosti s ostatními silami a prostředky brigády , jednotek taktického a vrtulníkového letectva.

 

7. mechanizovaná brigáda

Je svazkem pozemních sil určených k plnění všech nejdůležitějších úkolů pozemních sil na území České republiky i mimo ně. Její organizace umožňuje vytvářet základy potřebný úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací častí nebo všemi silami brigády, a to samostatně nebo v sestavě aliančních uskupení. Brigáda je tvořena dvěma mechanizovanými prapory tzv. těžkého typu vyzbrojenými pásovými obrněnými transportéry BVP-2 a tankovým praporem vyzbrojeným modernizovanými tanky T-72 M4CZ.

 

Pozemní síly

Jsou určeny k vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochraně komunikací, objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti, monitorování situace v přiděleném prostoru, udržování klidu a pořádku a ochraně civilního obyvatelstva při mírových a jiných nestandardních operací mimo území státu, posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů na území ČR a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR.Dále jsou určeny pro plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu. Jejich organizace umožňuje vytváření potřebných úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami pozemních sil, samostatně nebo v sestavě aliančního uskupení na území ČR i mimo ně.

 

Nahoru