Home page > Aktuality > První společné cvičení nového kontingentu do Mali

První společné cvičení nového kontingentu do Mali

V uplynulém týdnu proběhl první společný nepřetržitý výcvik celého kontingentu 2. úkolového uskupení (ÚU) AČR MALI. Konal se v posádce Přáslavice a VVP Libavá. Štáb i jednotky určené do Bamaka a Koulikora se tak setkaly po několika měsících příprav.

Cvičení bylo rozděleno na dvě základní části. V prvním bloku proběhlo několik zaměstnání z různých druhů příprav, které vedly k nastavení jednotných standardů pro všechny příslušníky kontingentu. Jednalo se například o topografickou, zdravotní a spojovací přípravu. Důraz byl položen na problematiku odloučení a vyzvednutí vojáků izolovaných od jednotky. Následovala střelecká příprava s důrazem na nastřelení zbraně, kterou si poté každý vyveze do zahraniční operace. První část cvičení vyvrcholila střelbami skupiny a nočními střelbami. 
Ve druhé polovině týdne nabralo cvičení na dynamice. Začala se procvičovat především taktika, spojená často s incidenty, inspirovanými skutečnými událostmi v místě plánovaného nasazení. Štáb imitoval činnost TOC (Tactical Operational Centre – taktické operační centrum), ze kterého byly řízeny jednotlivé skupiny ochrany. Tři tyto skupiny si takto vyzkoušely, jak provádět ochranu základny, eskorty, doprovody VIP osob, QRT (Quick Reaction Team – tým rychlé reakce) a Social Patrol (patrolování mezi obyvatelstvem). Všechny tyto úkoly byly plněny dle týdenního plánu, tzv. FRAGOWEEK. 
Kapitán Přemysl Tvrdý, který bude velet jednotce v Koulikoru, shrnul: „Reálnost cvičení podpořila skupina OPFOR a rozehry (Oposition Forces – nepřátelské síly). Veškerá činnost byla navíc stále kontrolována rozhodčími („OC“). Po provedení každé akce proběhlo vždy hned vyhodnocení postupů jednotek (tzv. AAR – After Action Review). Tím byla dána okamžitá zpětná vazba o kladech a nedostatcích a s tím spojená doporučení pro další činnost. Právě tímto systémem jednotky zdokonalily své postupy.“

2. ÚU AČR MALI je postavené na bázi 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic, převážně 2. mechanizované roty, doplněné o specialisty z dalších složek MO. Předpoklad nasazení je v závěru roku 2019. Kontingentu velí kapitán Jan Brunclík ze 7. mechanizované brigády

Fotogalerie

Nahoru