Home page > Aktuality > mezinárodní cvičení „SLOVAK SHIELD 2019“ - hlavní fáze

mezinárodní cvičení „SLOVAK SHIELD 2019“ - hlavní fáze

Dne 4. 11. bylo mezinárodní cvičení „SLOVAK SHIELD 2019“ oficiálně zahájeno slavnostním nástupem všech zúčastněných armád, na kterém velitel Pozemních sil Slovenské republiky spolu s náčelníkem Generálního štábu Ozbrojených sil zdůraznili význam tohoto cvičení a popřáli vojákům hodně zdaru při plnění náročných úkolů a situací, kterým budou stát čelem. K vojákům také promluvil kaplan, jehož prostřednictvím byla pronesena modlitba za všechny účastníky cvičení, aby se v pořádku a ve zdraví vrátili do svých domovů.

Po nástupu se všechny jednotky rozjely do svých prostor a míst velení a všichni netrpělivě očekávali vyhlášení signálu k zahájení operace „SLOVAK SHIELD V“. Tímto okamžikem také pro směnu na operačním centru místa velení započal neustálý monitoring vývoje aktuální situace na bojišti, vyhodnocování a řešení incidentů velitelem směny v úzké součinnosti se zpravodajskými informacemi a následně přijímání odpovídajících opatření ostatními skupinami štábu napříč odbornostmi. Zajisté se veškeré dění a řízení operace neobejde bez monitorování a ochrany vzdušného prostoru, řízení palebné podpory a ženijního i protichemického zabezpečení jednotek. Ve zdaleka neposlední řadě se všechny jednotky v boji neobejdou bez spojení, komplexního logistického, zdravotnického a personálního zabezpečení. Nedílnou součástí řízení každé operace je zasílání stanovených pravidelných
a nepravidelných hlášení v rámci nastavených informačních toků a Battle Rhythmu s cílem zabezpečit trvalý přehled nadřízeného velitele a podřízených jednotek o vývoji situace
na bojišti a stavu jednotek.

Štáb praporu a tím i život na hlavním místě velení byl okamžikem zahájení operace rozdělen na dvousměnný provoz, aby byl zajištěn trvalý (24/7) monitoring. Tímto dnem se dvakrát denně na takzvaném „Shift Change“ odehrává předávání informací mezi denní a noční směnou. Nastupující směna je zde, nejen formou prezentace, detailně informována a seznámena o dosavadním průběhu operace za uplynulých 12 hodin a zároveň jsou vydány a upřesněny pokyny a plánované úkoly na 12 hodin následujících.

Nyní je tedy cvičení „SLOVAK SHIELD 2019“ v plném proudu, vojáci plní stanovené a vyplývající úkoly a jsou připraveni řešit a adekvátně reagovat na rozehrávaný scénář cvičení, jednotlivé situace a incidenty vedoucí ke splnění úkolu praporu.

Fotogalerie

Nahoru