Home page > Aktuality > Cvičení armád států V4 - SLOVAK SHIELD 2019

Cvičení armád států V4 - SLOVAK SHIELD 2019

Ve dnech 27. října až 13. listopadu 2019 probíhá ve Slovenské republice v prostoru VVP LEŠŤ mezinárodní cvičení států V4 pod krycím názvem SLOVAK SHIELD 2019. Mimo účasti vojáků pořádajícího státu spolu s příslušníky polské, maďarské, portugalské a americké armády, se na cvičení podílí i vojáci 72. mechanizovaného praporu.

Cvičení pro vojáky 72. mechanizovaného praporu začalo již v neděli 27. října, kdy brzy ráno opustili bránu Přáslavických kasáren. Po více jak pětihodinovém silničním přesunu vojáci dorazili do cíle, kde proběhl úvodní briefing o bezpečnostních opatřeních a seznámení s vojenským výcvikovým prostorem Lešť jako součást Inprocessingu. Poté následoval přesun do ubytovacích prostor. Následující den se všichni vojáci aktivně zapojili do budování hlavního místa velení praporu, které se na dobu cvičení stalo jejich hlavním působištěm
a pracovištěm. Jakmile bylo místo velení vybudováno, bylo provedeno ženijní budování, zamaskování a zastřežení tak, aby následně mohly nerušeně proběhnout prvotní procesy
ke sladění činností, nastavení součinnosti a vnitřních vazeb pro systém řízení operace v rámci jednotlivých skupin a pracovišť MV praporu.

V následujících dvou dnech se uskutečnil dvojstupňový štábní nácvik za řízení nadřízeného velitelství 1. mechanizované brigády a to k prověření všech nasazených komunikačních a informačních systémů, nastavení a sladění informačních toků a procesů při řízení operace s podřízenými štáby mezinárodních jednotek a dále prověření činností štábů
na rozehrávané situace, které lze očekávat při samotném průběhu cvičení v následujícím týdnu. Příslušníci štábu 72. mechanizovaného praporu byli při řízení boje vystaveni skutečnostem a situacím, blížícím se reálnému boji. Závěrečná fáze štábního nácviku spočívala v provedení nácviku koordinace činností a součinnosti manévru při vedení operace (Combined Arms Rehersal) s veliteli praporů za řízení velitele brigády. Nyní již nebrání nic tomu, aby operace „SLOVAK SHIELD“ mohla být zahájena a prověřena tak připravenost cvičících jednotek ve schopnostech plánovat a řídit boj v sestavě mnohonárodní brigády.  

Fotogalerie

Nahoru