Home page > Zástupce velitele

Zástupce velitele

major Ing. Miroslav Maixner

 

Narozen: 28. února 1985 v Zábřehu

Rodinný stav: ženatý

 

 

Praxe:

1. 2. 2020 – do současnosti

zástupce velitele 72. mechanizovaného praporu 7. mechanizované brigády

 

2020 – 2019

vedoucí starší důstojník oddělení plánování štábu 7. mechanizované brigády

 

2019 – 2016

velitel 1. pěší roty 74. lehkého motorizovaného praporu 7. mechanizované brigády

 

2016 – 2013

náčelník skupiny bojové přípravy štábu 72. mechanizovaného praporu 7. mechanizované brigády

 

2013 – 2011

zástupce velitele 2. mechanizované roty 72. mechanizovaného praporu 7. mechanizované brigády

 

2010 – 2008

velitel průzkumné čety velitelské roty 72. mechanizovaného praporu 7. mechanizované brigády

 

2008 – 2007

velitel mechanizované čety 1. mechanizované roty 72. mechanizovaného praporu 7. mechanizované brigády

 

2007 - 2004

 studující na Univerzitě obrany, modul vševojskový velitel

Služba v zahraničí:

2018 – 2019

velitel 11. strážní roty BAF Úkolového uskupení AČR Resolute Support, Úkolové uskupení AČR RS - strážní rota BAF (TF ACR RS - FPC BAF) Afghánistán

 

2012

velitel 2. výcvikového týmu 4. jednotky OMLT Úkolového uskupení AČR ISAF Společného operačního centra Ministerstva obrany, Úkolové uskupení AČR ISAF - Jednotka OMLT (TF ACR ISAF - OMLT) Afghánistán

 

2010

velitel 1. mobilního pozorovacího týmu roty ochrany bojových jednotek 5. kontingentu AČR ISAF PRT LOGAR Společného operačního centra Ministerstva obrany, Provincial Reconstruction Team Logar (PRT-L ISAF) Afghánistán

 

Vyznamenání:

26.  4.  2019    Záslužný kříž II. stupně

26.  4.  2019    Medaile za službu v zahraničí II. stupně

12.  3.  2019    Medaile NATO - Non Article 5 RS Operation - Afghánistán

28. 10. 2018    Medaile za službu v ozbrojených silách České republiky II. stupně

30.  6.  2013    Medaile za službu v ozbrojených silách České republiky III. stupně

23. 11. 2012    Záslužný kříž III. stupně

23. 11. 2012    Medaile za službu v zahraničí – bojová zahraniční operace III. stupně

  1.  9.  2012    Medaile NATO - Non Article 5 ISAF Operation MTI 2

26.  6.  2012    Combat Infantrymans Badge

  3.  9.  2010    Medaile za službu v zahraničí III. stupně

  3.  9.  2010    Čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy III. stupně

10.  7.  2010    Medaile NATO - Non Article 5 ISAF Operation

 

Koníčky:

Četba historické literatury, turistika, skauting.

Nahoru